Prostowniki Benning Belatron

benning belatronProstowniki Benning Belatron

Ładując baterię trakcyjną 48 V – 500 Ah wysokowydajnym systemem ładowania BELATRON w ciągu 240 dni rocznie (jedna zmiana), zaoszczędza się rocznie w porównaniu z konwencjonalnym urządzeniem do ładowania ok. 1900 kWh energii elektrycznej.

Korzyści z zastosowania prostowników linii BELATRON
1. Sinusoidalny pobór prądu i wysoki współczynnik mocy:
obniżają potrzebną moc zasilania sieciowego i tym samym koszty inwestycyjne oraz koszty instalacji,
obniżają szczytowe wartości prądu i zmniejszają konieczność kompensacji mocy biernej.
2. Idealnie wygładzany prąd ładowania:
minimalizuje wzrost temperatury w trakcie procesu ładowania,
przedłuża trwałość baterii trakcyjnej,
obniża koszty serwisowe konserwacji baterii (odstępy uzupełniania wody).

3. Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON spełniają wymogi kompatybilności elektromagnetycznej dla zakresu mieszkalnego i przemysłowego:
eksploatacja wysokowydajnych systemów ładowania BELATRON jest nie tylko dozwolona w sektorach przemysłowych (jak w przypadku wielu urządzeń konkurencyjnych) ale również w zakresie biznesu, w zakresie mieszkalnym i w działalności gospodarczej.

4. Wysoka korzyść dla klienta poprzez sygnalizację stanu naładowania:
Stan naładowania baterii można dobrze rozpoznać z większej odległości poprzez wielkoformatowe kolorowe pola świetlne (sygnalizacja stanu naładowania) - (począwszy od wielkości obudowy WT60). W przypadku mniejszych urządzeń diody LED podają w każdej chwili informację o aktualnym stanie naładowania.
 
5. Zoptymalizowana koncepcja wentylacji
Przy projektowaniu nowej stylizacji obudowy szczególny nacisk kładziono na nową koncepcję wentylacji. Kierowanie powietrza dopływającego i wylotowego następuje teraz w kierunku poziomym wyłącznie przez centralny element chłodzący znajdujący się z tyłu wysokowydajnego systemu ładowania BELATRON. Elektroniczne komponenty są w wysokim stopniu zamknięte i umieszczone na zewnątrz głównego przepływu powietrza, aby uniknąc korozji elementów.

Aż do mocy wyjściowej 1200 W (24 V – 50 A) wysokowydajne systemy ładowania BELATRON posiadają chłodzenie naturalne.
 
 

belatron parametry

Copyright ©2017 JJA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 17957