Baterie trakcyjne - dobór i sprzedaż

bateria trakcyjnaAkumulatory trakcyjne - analiza zapotrzebowania

 

W swojej ofercie posiadamy kompletne baterie trakcyjne, a także pojedyncze ogniwa trakcyjne. Oferujemy baterie trakcyjne (akumulatory trakcyjne):

kwasowe PzS, PzB (z elektrolitem ciekłym),
żelowe PzV, PzVB i AGM,

o napięciach:

24V,
36V,
48V,
72V,
80V,
96V.

 

Posiadamy także akumulatory tzw. małej trakcji - monobloki, wykorzystywane w platformach budowlanych i wózkach typu Melex.
Posiadamy produkty producentów:

Sunlight,
Exide,
Hawker
Hopecke.

 

Oferujemy także baterie wykorzystywane do zasialania awaryjnego UPS i do urządzeń telekomunikacyjnych (ogniwa OPzS i OgI) oraz do urządzeń współpracujących z energią odnawialną (fotowoltaika i siłownie wiatrowe).

Oferowane akumulatory trakcyjne gwarantują:

Długą żywotność
Odporność na wibracje
Niskie zużycie wody destylowanej
Prostą obsługę
Krótki czas ładowania
 

Serwis baterii trakcyjnych

Podczas czynności serwisowych nasi technicy dogłębnie analizują stan techniczny baterii pod kątem uszkodzeń i właściwych patametrów pracy.

 

Czynności serwisowe podejmowane podczas każdego serwisu:


Kontrola ogniw pod kątem ewentualnych pęknięć, odkształceń, erozji, pozostałości elektrolitu na górnej pokrywie lub powierzchni,

bieżąca kontrola stanu technicznego baterii - napięcia, gęstość elektrolitu,
kontrola czystości baterii, czyszczenie z neutralizacją cząstek kwasowych,
bieżąca kontrola parametrów pracy prostownika i ładowania baterii,
określenie jakości połączeń pomiędzy celami, pomiędzy baterią i elementami zasilania wózka widłowego,
oznaczenie ogniwa uszkodzonego (posiadającego zwarcie) i nadmiernie osłabionego zagrożonego zwarciem,
kontrola stanu technicznego styków roboczych w złączach baterii i prostowników,
odsysanie cieczy (elektrolitu) ze skrzyni,
uzupełnienie ogniw wodą demineralizowaną będącą na wyposażeniu Zleceniodawcy (uzupełnienie następuje gdy bateria jest w pełni naładowana),
sprawdzenie poprawności działania systemów napowietrzania i wymuszonego mieszania elektrolitu,
sporządzenie protokołu stanu baterii,
doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań techniczno-eksploatacyjnych.

Czynności serwisowe podejmowane w przypadku potrzeby dokładnej diagnostyki – gdy wyniki pomiaru elektrolitu i napięcia nie dają jednoznacznych wyników:


pomiary napięć pod obciążeniem C5,
pomiary napięć pod obciążeniem realnym (obciążenie jakie stwarza praca wózka w normalnych warunkach),
montaż urządzenia kontrolno-pomiarowego na baterii (rejestrator pracy baterii) w celu zdiagnozowania zachowania się baterii i wózka podczas normalnej pracy wózka – czas monitorowania 7-30 dni.

 

Czynności naprawcze przy bateriach i prostownikach:


wymiana styków roboczych w złączach baterii i prostowników (wycena na podstawie czasu pracy - godzina robocza),
usługa regeneracji elektrycznej baterii realizowanej poza siedzibą firmy, (wycena indywidualna),
odtransportowanie i utylizacja zużytych baterii (dodatkowa wycena),
szkolenie w zakresie eksploatacji baterii (wycena indywidualna),
bieżąca kontrola i ewentualna korekta parametrów chemicznych i elektrycznych baterii, (wycena na podstawie czasu pracy - godzina robocza),

 

Badania termowizyjne baterii

Podczas każdego serwisu dokonujemy badania termowizyjnego baterii oraz kabli zasilania i złączy podczas pracy baterii lub prostownika. Badanie to ma na celu precyzyjną diagnostykę stanu połączeń elektrycznych, prawidłowego rozkładu temperatur na baterii. Poniższe zdjęcie obrazuje nieprawidłowy rozkład temperatur na baterii - uszkodzenie połączeń elektrycznych pomiędzy ogniwami.

 

badanie termowizyjne baterii

Copyright ©2017 JJA, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 17950